Adolescentes


Poster de Adolescentes
Longametraxe | Cor | 63’ | 16mm | 4:3 | 2011

Adolescentes é unha sucesión de retratos filmados. O seu motivo de estudio son os rapaces e rapazas que en pequenos ou grandes grupos, parellas ou en solitario, agardan nas rúas a que o tempo pase a través deles. Uns retratos nos que tan importante é a actitude da nosa mirada como a que os mesmos protagonistas das imaxes devolven á cámara ou proxectan ao seu arredor. Unha visión da adolescencia contemplativa e non enxuizadora, na que sen embargo podemos recoñecer os modos, lugares, e inquedanzas da mocidade.

Festivais e premios

Adquirido por Hamaca para su catálogo
FID Marseille 2011 (Vidéothèque)
Cineuropa 2011