Anotaciones para ‘Dos Fragmentos / Eva’


Poster de Anotaciones para Dos Fragmentos/Eva
Ensaio | Cor | 7’ | DV / 4:3 | Castelán, galego | 2008

A modo de diario filmado o director anota as impresións e intencións á hora de dar forma á futura longametraxe “Dous fragmentos/Eva”.