Las altas presiones


Las altas presiones
Longametraxe | Cor | 85’ | 16mm | 1:77 | 2014

Miguel, un mozo na trintena que arrastra un recente desengano sentimental recibe a encarga de viaxar dende Madrid a Pontevedra, a súa cidade natal, para rexistrar en vídeo as localizacións dunha película. A súa viaxe lévao de regreso ao lugar no que creceu, ao reencontro con vellas amizades e antigas amantes, pero tamén, á posibilidade dunha nova relación: Alicia, unha enfermeira que conseguirá acougalo. Mentres tanto, Miguel tratará de levar a término o seu traballo, aínda que case sempre prefira gravar aos paisanos cos que se atopa, os movementos e rostros dos seus amigos, os trens pasando ou o mar.