EN DESENVOLVEMENTO

Só o ruído


Só o ruido pode salvarnos

Juan traballa nunha tenda de reprografía, os seus días teñen algo de monótono e repetitivo. Algunhas noites fala con María, mecánica nun pequeno taller e amiga da infancia. Juan coñece un día unha moza, Alicia, que elabora música a partir dos sons da cidade. Á súa vez a moza esperta en Maria certa inquietude, empezan a resoar nela certos ecos do pasado. Un misterioso mozo en moto, Ram, parece observalos a todos desde a distancia.